7 Comments

فلش کارت آنکی این درس
نسخه اول
Image
املای آنکی این صفحه
نسخه اول
Image
برای ارسال نظر باید در سایت وارد شوید.
نماد باقی مانده است.
افراد در مکالمه:
در حال بارگیری نظر ... نظر بعد از آن تازه می شود 00:00.